Przekształcenie użytkowania wieczystego: uwłaszczenie gruntu nie przeszkadza w obrocie lokalami

Obowiązujące od 1 stycznia przepisy budzą duże emocje. Różnie są też interpretowane.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów praktycznie likwiduje instytucję prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jej skutki będą odczuwalne przez wiele lat, dlatego od początku ważne jest, by nie dopuścić do chaosu, jaki może powstać poprzez nieprawidłowe interpretacje przepisów.

Czytaj dalej »Przekształcenie użytkowania wieczystego: uwłaszczenie gruntu nie przeszkadza w obrocie lokalami

Użytkowanie wieczyste nie zniknie na osiedlach

Właściciele, którzy się uwłaszczą, nadal będą płacić za użytkowanie wieczyste dróg czy podwórek.

Po Nowym Roku dojdzie do przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów pod blokami oraz domami jednorodzinnymi. Im bliżej tej daty, tym więcej wątpliwości, m.in. dotyczących obrotu nieruchomościami, uwłaszczenia lokali użytkowych oraz podziemnych garaży. Mnożą się propozycje zmian przepisów. Jedno jest pewne: bałagan i rozczarowanie.

Czytaj dalej »Użytkowanie wieczyste nie zniknie na osiedlach

Coraz szerszy dostęp do ksiąg wieczystych

Agencja Nieruchomości Rolnych, minister spraw wewnętrznych oraz generalny inspektor informacji finansowej będą mogli przeglądać księgi wieczyste, dysponując tylko adresem nieruchomości.

Minister sprawiedliwości chce dać kolejnym podmiotom szerszy dostęp do ksiąg wieczystych. Pracuje więc nad projektem nowelizacji rozporządzenia z 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Proponuje w nim, żeby o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych mogły występować również: Agencja Nieruchomości Rolnych, generalny inspektor informacji finansowej oraz minister spraw wewnętrznych.Czytaj dalej »Coraz szerszy dostęp do ksiąg wieczystych

Podatek od nieruchomości zależny od zamożności regionu mierzonej PKB

Samorządowcy chcą, aby stawki od gruntów czy lokali zależały od zamożności regionu mierzonej PKB. Resort finansów chce o tym rozmawiać.

Nowy schemat opodatkowania gruntów i budynków, uzależniony od zamożności regionu, zaproponowały jeszcze w 2014 r. Związek Miast Polskich (ZMP) i Unia Metropolii Polskich (UMP). Dopiero niedawno jednak Ministerstwo Finansów wyraziło zainteresowanie konsultacjami. Na lutowym spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wiceminister Wiesław Janczyk ustalił z samorządowcami, że dyskusja będzie kontynuowana.Czytaj dalej »Podatek od nieruchomości zależny od zamożności regionu mierzonej PKB

Warunki zabudowy – wójt nie ustala ich dowolnie

Podstawą decyzji o warunkach zabudowy musi być rzetelnie sporządzona analiza urbanistyczno-budowlana uwzględniająca przede wszystkim istniejącą już zabudowę.

Stanowisko takie potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 marca, oddalający skargę kasacyjną Zofii G. na wyrok WSA w Gdańsku. WSA uchylił korzystną dla niej decyzję wójta w sprawie warunków zabudowy samowoli budowlanej.Czytaj dalej »Warunki zabudowy – wójt nie ustala ich dowolnie

Ochrona lokatorów przed eksmisją – będą zmiany projektu przepisów

Po interwencji rzecznika praw obywatelskich, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wprowadzi zmiany do projektu przepisów o ochronie lokatorów przed eksmisją.

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów znalazł się przepis o zlikwidowaniu obowiązku, by sąd wyroku eksmisyjnym gwarantował prawo do lokalu socjalnego ludziom w najtrudniejszej sytuacji (kobietom w ciąży, z dziećmi, inwalidom, najuboższym). Zastąpić je miał przepis, według którego o tym, czy eksmitowanemu należy się mieszkanie socjalne, będzie decydował za każdym razem sąd.Czytaj dalej »Ochrona lokatorów przed eksmisją – będą zmiany projektu przepisów